Szkolenia obligatoryjne – konieczność czy zawracanie głowy?

szkolenia obligatoryjneCzęsto osoby pracujące na takich stanowiskach, jak np. operator sprzętu budowlanego, irytują się ilością szkoleń, które muszą odbyć. Większość z nich to szkolenia obligatoryjne, które ich zdaniem niewiele wnoszą do ich pracy, a skutecznie zabierają czas. Jak to jest – czy warto wysyłać pracowników na szkolenie i większość z nich uznawać za obligatoryjne?

Firma, która się szkoli = dobra firma

Częstym argumentem, który podają osoby, chcące za wszelka cenę w jak najkrótszym czasie przeszkolić jak największą ilość pracowników jest ten, że przecież to oznaka poważnego traktowania swoich obowiązków. I tak i nie. Nie każdy pracownik upatruje w szkoleniach czegoś co jest mu rzeczywiście potrzebne. I nie każdy pracodawca widzi, że do niektórych szkoleń trzeba pracowników odpowiednio zmotywować, by w ogóle chcieli w nich uczestniczyć.

Niestety, tak się utarło, że są osoby bardziej i mniej chętne do rozwoju. Ale zwłaszcza w pracach związanych z robotami budowlanymi warto zadbać o to, by szkoleń było jak najwięcej. Warto również wspomnieć, że muszą to być szkolenia w pełni płatne, a motywator finansowy w tej branży wydaje się szczególnie przemawiać do pracownika.

Tragiczne wypadki na budowie – dochodzenie odszkodowań

budowaOperatorzy sprzętu budowlanego, jak i pracownicy fizyczni, często stykają się z problemem wypadków na budowie. Część z nich doświadczyła ich osobiście, inni natomiast słyszeli o nich od znajomych, którzy im ulegli. Zawsze jest to wyjątkowo trudna sytuacja, która często wyklucza kogoś z zawodowego życia na długi czas.

Wypadki operatorów sprzętu budowlanego – co z odszkodowaniem?

Osoba, która obsługuje sprzęt budowlany, nie zajmuje się tym od razu. Przechodzi wcześniej liczne szkolenia, łącznie z tym, które przechodzą wszyscy, czyli szkolenie BHP. Różni się ono nieco w zależności od piastowanego stanowiska, jednak warto zauważyć, że na każdym z tych szkoleń wymaga się bezwzględnej obecności. Są to szkolenia obligatoryjne, dlatego, że w razie wypadku zdejmuje część ewentualnej odpowiedzialności karnej z danej firmy.

Odszkodowanie po odbytym szkoleniu BHP spada na ubezpieczalnię i rzadko kiedy można z racji wypadku rościć sobie prawo do odszkodowania od samej firmy, której szefowie zadbali o szkolenia BHP dla pracowników.

Współodpowiedzialność pracownika

Każdy, kto zna choćby podstawowe zasady BHP wie, że w miejscu pracy nie powinno się spożywać alkoholu lub przychodzić do pracy „na kacu”. Jeśli zostanie udowodnione, że zaniechanie bezpieczeństwa nastąpiło z winy pracownika, niestety o uzyskanie odszkodowania będzie niezwykle trudno.

Kobieta na stanowisku operatora sprzętu budowlanego

kobieta na stanowisku operatora sprzętu budowlanegoObecność kobiet w typowo męskich zawodach już nikogo nie dziwi. Jest to zupełnie naturalne, że profesje nie przeczące kobiecym predyspozycjom fizycznym, są coraz częściej obsadzane zdolnymi, nie bojącymi się wyzwań kobietami.  Wyjątku nie stanowi również stanowisko operatora sprzętu budowlanego, niegdyś kojarzonego tylko i wyłącznie z mężczyznami.

Zdolności techniczne i refleks

Jak wynika z opinii pracodawców, kobiety w niczym nie ustępują panom na wielu stanowiskach. Już dawno do lamusa odszedł mit o braku analitycznego myślenia u kobiet oraz o tym, że nie potrafią one zbyt efektywnie wykonywać konkretnych zadań, nie wymagających popularnego multitaskingu. Panie również potrafią pracować w skupieniu, kalkulować „ na chłodno”, nie dając ponieść się zbytnio emocjom, co może być groźne zwłaszcza w momencie pracy z ciężkim sprzętem.

Budowlańcy są zadowoleni ze współpracy z kobietami. Uważają oni, że panie jak nikt inny potrafią łagodzić sytuacje konfliktowe oraz sprawiać swoja obecnością, że praca staje się nieco przyjemniejsza. Jak widać, w każdym zawodzie, również operatora sprzętu budowlanego, panie mogą sprawdzić się bardzo dobrze. I nie warto zwracać uwagi na szkodliwe stereotypy, bo obecnie mają one niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Stanowisko operatora sprzętu budowlanego

operator sprzętu budowlanegoChociaż operator sprzętu budowlanego często nie jest narażony na obrażenia fizyczne, tak jak osoby, które z nim pracują, jednak ilość wypadków na budowach wciąż sygnalizuje, że jest to również niebezpieczne zajęcie, nie pozbawione zawodowego ryzyka. Wiąże się ono głównie z ciężkimi maszynami oraz skomplikowanymi mechanizmami, które czasem nie chcą współpracować z człowiekiem, nawet będąc obsługiwane przez fachowca o pewnej ręce.

Ciężkie maszyny i trudne mechanizmy

Trudne mechanizmy i skomplikowane maszyny to coś, co wiele początkujących pracowników budowy wprawia w przerażenie. Wiele osób z kolei przywykło do konieczności pracy z ciężkim sprzętem. Operatorzy sprzętu budowlanego z kolei mają świadomość, że ich pomyłka może kosztować czyjeś zdrowie lub życie. Nie jest to do końca komfortowa sytuacja, zwłaszcza dla osób początkujących na stanowisku operatora sprzętu budowlanego. Warto jednak pamiętać, że większość operacji wykonywanych na sprzęcie elektronicznym, można w porę wycofać lub anulować, co gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim zebranym wokół danej maszyny.

Coraz większa ilość pracodawców, przykłada się do szkoleń dla operatorów sprzętu budowlanego. Jeszcze do niedawna papierek, który trzeba było po prostu podpisać, dziś stanowi szereg szkoleń, na których niemal na każdym etapie można spodziewać się konieczności zaprezentowania zdobytej wiedzy. Takie podejście z pewnością wielu osobom uratowało życie.

Najwyższe zarobki na stanowisku operatora sprzętu budowlanego

oprerator sprzętu budowlanegoOperatorzy sprzętu budowlanego znajdują zatrudnienie obecnie niemal w każdym mieście, a to ze względu na ilość realizowanych inwestycji w każdym miejscu w naszym kraju. Co ważne, wiele osób doszkala się będąc robotnikiem budowlanym, by jak najszybciej móc objąć stanowisko operatora sprzętu budowlanego. Wiąże się to z większą odpowiedzialnością na stanowisku pracy, ale również z o wiele większymi zarobkami.

Warto zdobywać uprawnienia

Podwyżki w branży budowlanej były dość długo wyczekiwane. To sektor, który coraz bardziej się profesjonalizuje i dzięki temu pozwala na wysokie zarobki swoim pracownikom. Osoby chcące się dokształcać i zdobywać dodatkowe uprawnienia, takie jak na operatora sprzętu budowlanego, z pewnością mogą liczyć na wsparcie pracodawców oraz liczne dofinansowania. To ważne, ponieważ dla wielu pracowników możliwość zrobienia uprawnień, wiąże się z awansem i znaczną podwyżką zarobków. To z kolei jest istotne dla osób z pewnym stażem w firmie, którzy np. ze względów zdrowotnych, woleliby nieco zmienić profil swojej pracy.

Operatorzy sprzętu budowlanego są w dobrej sytuacji, ponieważ części z nich umożliwia to pozostanie w danej firmie do końca kariery. Pracując przy maszynach odpoczywa kręgosłup i stawy, które często w pracy robotnika budowlanego są narażone na nadmierną eksploatację.

Niebezpieczeństwa w pracy operatora sprzętu budowlanego

praca operatora sprzętu budowlanegoNa każdą osobę pracującą na budowie, czyha potencjalnie wiele niebezpieczeństw, które warto brać pod uwagę wykonując zadania na miejscu pracy. Operator sprzętu budowlanego ma o tyle trudne zadanie, że musi czuwać nad bezpieczeństwem swoim, kolegów oraz maszyn, które obsługuje. To dość dużo jak na jedną osobę i zapewne dlatego wciąż mamy tak wiele wypadków na budowach.

Odpowiedzialne zadania

Operator sprzętu budowlanego odpowiada za właściwe wykorzystanie powierzonego mu mienia. Powinien on umieć obsługiwać każdą maszynę, z której zasad działania został przeszkolony, a w razie zauważonej awarii, możliwie szubko ją naprawić lub zgłosić odpowiedniej osobie. Nigdy nie może również pozostawić maszyny niezabezpieczonej po skończonej pracy – to również grozi wypadkiem, który może mieć nawet śmiertelne skutki.

Na stanowisku operatora sprzętu budowlanego niezwykle istotna jest uważność, której brak może owocować nieszczęśliwym wypadkiem. Trzeba brać pod uwagę każdą ewentualność, ale żeby myśleć trzeźwo i móc szybko reagować na zaistniałe sytuacje, konieczna jest trzeźwość. Nie bez powodu przed pracą na budowie zdarza się, że osoba zarządzająca całym projektem, sprawdza za pomocą alkomatu wszystkie osoby wchodzące na teren budowy z zamiarem wykonywania danego dnia pracy. Takie działania może i wyglądają z boku dość komicznie, ale czasem oddelegowanie nietrzeźwego pracownika do domu, może uratować mu życie.

BHP na stanowisku operatora sprzętu budowlanego

BHPOperator sprzętu budowlanego, niezależnie od stażu pracy, powinien przestrzegać kilku niezbędnych zasad, aby jego praca nie powodowała zagrożenia dla pozostałych pracowników, jak i dla niego samego. Warto wspomnieć również o możliwości uszkodzenia sprzętu, który obecnie jest coraz droższy w ewentualnej naprawie.

Podstawowe zasady BHP obowiązujące operatora sprzętu budowlanego

Po pierwsze – istotna jest trzeźwość. Zbyt wiele wypadków zdarzających się na budowie ma związek z wcześniejszym spożywaniem alkoholu przez jego uczestników. Kolejną zasadą powtarzaną na szkoleniach BHP jest konieczność poruszania się po placu budowy w odpowiednim ubraniu roboczym – chodzi tu o okrycie wierzchnie i buty, które mają chronić nas przed niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wysokimi temperaturami lub szkodliwymi substancjami.

Ważne jest również korzystanie z powierzonego sprzętu tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno wykorzystywać go w innym celu niż jest to przewidziane przez jego producenta.

Uprawnienia operatorów sprzętu budowlanego

operator sprzętu budowlanegoChcąc zdobyć uprawnienia operatora sprzętu budowlanego, trzeba obecnie odbyć odpowiednie kursy. Kiedyś maszyny były nieco mniej skomplikowane w obsłudze, przez co wystarczało proste przeszkolenie, aby móc pracować na danej maszynie. Dziś urzędy pracy i firmy budowlane wynajmują szkoleniowców, którzy mają uprawnienia do przeprowadzania szkoleń pracowniczych. Nic nie jest pozostawiane przypadkowi i dzięki temu mamy do czynienia z malejącą ilością wypadków na budowach.

Zdobywanie uprawnień przez operatorów sprzętu budowlanego

Szkolenie wykupowane indywidualnie, ma znacznie większy koszt niż to finansowane przez Urząd Pracy lub to, o którego uzyskanie stara się firma. Wówczas przeszkolonych jest kilkoro pracowników, którzy w ciągu kilku dni zdobywają niezbędną wiedzę do bezpiecznego obsługiwania sprzętu. Całość działań szkoleniowych zawiera w sobie również elementy szkolenia BHP, przypominające o zasadach obowiązujących na danym stanowisku.

Ważne, aby po zakończonym szkoleniu ktoś zweryfikował wiedzę słuchaczy. Tylko wówczas można mieć pewność, że treści zostały poprawnie przekazane i utrwalone przez uczestników. To ważne, tym bardziej, że sprzęt będzie używany przez dane osoby niemal codziennie.

Najwyższe zarobki w kraju dla operatorów sprzętu budowlanego

zarobkiChcąc podjąć pracę w danym zawodzie, w pierwszej kolejności zwykle poszukujemy miejsca, gdzie albo mamy wymarzone warunki zatrudnienia,  albo przyciągają nas wysokie zarobki. Dobrze, aby praca łączyła te dwa aspekty, wówczas chętnie zostajemy w niej na dłużej.

Dobre zarobki i atrakcyjne warunki zatrudnienia dla operatorów

Operatorzy miewają trudności ze znalezieniem odpowiedniej firmy, jednak większości z nich udaje się to dość szybko.  Najbardziej atrakcyjne warunki czekają na pracowników w województwie mazowieckim i wielkopolskim. Tam zarobki operatorów mogą sięgać nawet około 5000 złotych.

Co do oferowanej umowy – coraz częściej jest to umowa o pracę na czas nieokreślony – taka jest zdecydowanie najkorzystniejsza dla pracownika. Poza tym wiele firm decyduje się na taką formę zatrudnienia, aby dowolnie modyfikować okres wypowiedzenia – czasem może nie być go wcale lub wręcz odwrotnie, może on być nieco dłuższy niż w przypadku umów na czas określony.

Ile zarabia operator koparki i czy to się opłaca?

zarobki operatora koparkiZwyczajowe przekonanie głosi, że pracownicy fizyczni zarabiają niewiele ponad średnią krajową. Z drugiej jednak strony spotykamy się ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na usługi specjalistów z zawodowymi uprawnieniami. Młodych ludzi zachęca się do podjęcia konkretnego zawodu nie tylko mnogością atrakcyjnych ofert pracy, ale również zarobkami właśnie.

Jak zatem przedstawia się ta sytuacja w rzeczywistości oraz w odniesieniu do operatorów koparek – najbardziej popularnego sprzętu budowlanego? Ostatnie badania wskazują, że mediana płac operatorów koparek oraz koparko-ładowarek wynosi 4500 złotych brutto. Biorąc pod uwagę, że 95% z nich zatrudnionych jest na umowę o pracę, to na rękę zarabiają średnio 3200 złotych. Jest to zatem o 100 złotych mniej niż przeciętne wynagrodzenie, ale zdecydowanie więcej niż wynosi najniższa pensja krajowa.

Stereotypy o niskich zarobkach pracowników fizycznych muszą odejść więc do lamusa. Zastanawiające jednak, że na świadczenia socjalne może liczyć zaledwie 10% z nich. W przypadku pracy za granicą, wynagrodzenia są zdecydowanie większe, więc z całym przekonaniem można stwierdzić, że praca operatorów sprzętu budowlanego opłaca się. Przykładowo, na Islandii przeciętne wynagrodzenie dla operatora koparki wynosi 3000 euro miesięcznie – netto! Dodatkowo gwarantowane jest zakwaterowanie i koszty przejazdów.