Bezpieczeństwo placu budowy 

Organizacja placu budowy

Przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być przeprowadzone odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy. Najczęściej ten etap prac nadzoruje kierownik budowy. W ramach zagospodarowania placu budowy zostaje wykonane między innymi: ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, doprowadzenie energii elektrycznej i wody, przygotowanie dróg i przejść oraz organizacja zaplecza sanitarno-higienicznego.

W pierwszej kolejności teren prac zostaje ogrodzony. Wysokość ogrodzenie powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie stref niebezpiecznych czyli miejsc, w których istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia osób postronnych. Strefy te, w przypadku ryzyka spadania przedmiotów, powinny wynosić nie mniej niż 6 m. W przypadku braku miejsca możliwe jest zmniejszenie stref pod warunkiem wprowadzenia dodatkowych, zabezpieczających rozwiązań technicznych. Wszelkie przejścia, przejazdy czy stanowiska pracy winny być zabezpieczone odpowiednimi daszkami.

Z punku widzenia operatorów sprzętu budowlanego najważniejsze jest przygotowanie dróg wewnętrznych na placu budowy. Ich szerokość musi być dopasowana do wykorzystywanych maszyn. Istotnym jest ich utwardzenie i utrzymanie w optymalnym stanie technicznym. Jest to kluczowe z punku widzenia bezpieczeństwa, ale także komfortu pracy pracowników.

2 thoughts on “Bezpieczeństwo placu budowy 
  1. Zdzisław Skierski Reply

    Zabezpieczenie placu budowy jest niesłychanie ważne. I ze względu na pracowników i ze względu na osoby postronne.

    • OSBadmin Post authorReply

      Kwestie bezpieczeństwa powinny stanowić priorytet zawsze i wszędzie, dlatego tak obszernie poruszam ten temat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *