Operatorem sprzętu budowlanego jest osoba, która wykonuje prace związane z budową obiektów ziemnych (takich jak nasypy drogowe, zapory czy nasypy kolejowe) i obiektów podziemnych (zbiorniki, tunele, schrony), a także z przygotowaniem mieszanek betonowych i bitumicznych oraz budową i eksploatacją dróg. Podstawowym zadaniem operatora sprzętu jest użytkowanie maszyn i urządzeń do robót ziemnych zgodnie z ich przeznaczeniem przy uwzględnieniu ich możliwości oraz obowiązujących norm i reguł eksploatacji.

1Aby wykonywać pracę operatora sprzętu budowlanego wystarczy posiadać wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne. Matura nie jest wymagana, aczkolwiek stanowi cenny atut w procesie rekrutacyjnym. Ponadto, od kandydatów wymaga się prawa jazdy kategorii C lub T i uprawnień operatorskich klasy od 1 do 3. Dużym atutem będzie na pewno znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, która może okazać się przydatna podczas zagranicznych wyjazdów do pracy, która przydaje się do czytania instrukcji obsługi maszyn i która umożliwia udział w szkoleniach zagranicznych. Operator sprzętu budowlanego to osoba odpowiedzialna, rozważna, ostrożna, dokładna oraz wyróżniająca się wyobraźnią, refleksem i zdolnościami technicznymi.

Praca operatora to praca z reguły zespołowa, mimo, że wiele czynności wykonuje się indywidualnie. Czas pracy jest z reguły stały, ale ulega przedłużeniu do 12-14 godzin na dobę, jeśli wymaga tego czasowa realizacja projektu. Tempo robót zależy również od pory roku i pogody.