Operator Wytwórni Mieszanek Mineralno - Asfaltowych