Pracownik Fizyczny Betonowni / Operator Węzła Betoniarskiego