Operator koparki

Mnóstwo pracy operatora sprzętu budowlanego

Warto pamiętać, że stanowisko o nazwie operator sprzętu budowlanego Kraków łączy w sobie wiele różnych stanowisk pracy związanych z obsługą urządzeń i maszyn pracujących na budowie. I tak, na przykład operatorem sprzętu może być operator koparki lub koparko-ładowarki.

Operatorzy koparki pracują najczęściej na budowach obiektów i dróg, albo w składach materiałów sypkich, gdzie koparko-ładowarka służy do czynności przeładunkowych. Do zadań zawodowych operatora koparki lub koparko ładowarki należy:

  • usuwanie z terenu budowy przeszkód i zanieczyszczeń w postaci kamieni, mniejszych głazów, krzewów i drzew;
  • wykopy pod kanalizację, budynki mieszkalne, przemysłowe i usługowe itp.;
  • wykonywanie rowów i kanałów wodnomelioracyjnych;
  • zbieranie i profilowanie skarp i nasypów;
  • wydobywanie żwiru, piasku i innych materiałów kopalnych;
  • zrywanie nawierzchni drogowych;
  • załadunek i wyładunek materiałów sypkich.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001r.koparka i koparko-ładowarka mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły odpowiedni kurs i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję IMBiGS. Posiadacz uprawnień może wykonywać prace związane z obsługą koparki i koparko-ładowarki.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu operatora mogą być zaburzenia równowagi i świadomości, wady wzroku, których nie można skorygować, daltonizm, schorzenia słuchu, wady i choroby kręgosłupa, choroby serca i układu krążenia, schorzenia układu oddechowego oraz alergie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *