Dużą zaletą pracy w zawodzie operatora sprzętu budowlanego jest fakt, że wymagania kwalifikacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem tego typu pracy nie są bardzo wysokie. Operatorami sprzętu zostają przede wszystkim mężczyźni, których edukacja zakończyła się na poziomie podstawówki, szkoły gimnazjalnej lub szkoły średniej. Rzadko kiedy na tym stanowisku można spotkać osobę z tytułem magistra wyższej uczelni, jeszcze rzadziej – kobiety.

7Praca na budowie z reguły jest pracą ciężką, dlatego wykonywana jest prze silnych fizycznie i stosunkowo młodych mężczyzn. W zawodzie operatora przeważają osoby do 45 roku życia, operator sprzętu budowlanego Bielsko-Biała.

Ważnym elementem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym na stanowisko operatora jest posiadanie odpowiednich uprawnień operatorskich, na przykład operatora wózka jezdniowego czy koparko-ładowarki. Bez tych uprawnień praca na budowie jest praktycznie możliwa. Uprawnienia takie można zdobyć w wyniku ukończenia kursu i zdania egzaminu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

Większość pracodawców od operatorów sprzętu budowlanego wymaga prawa jazdy kategorii C, uprawniającego do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Ponadto, cennym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kategorii T, uprawniającego do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).