Operator sprzętu budowlanego Włocławek wykonuje prace nadziemne i podziemne pod nadzorem kierownika budowy lub brygadzisty, a jego zadania często realizowane są na otwartej przestrzeni, na placu budowy, gdzie nierzadko panują trudne warunki. Praca odbywa się w niskiej lub wysokiej temperaturze i prowadzi do przewlekłych problemów ze zdrowiem. Dodatkowo, jest to zajęcie dość monotonne i stresujące. Poniżej przedstawiono czynniki środowiska pracy operatora sprzętu oraz ich możliwe skutki dla zdrowia:

  • Mikroklimat, praca na powietrzu – możliwość częstych przeziębień i infekcji górnych dróg oddechowych, możliwość przegrzania na skutek przebywania w małych nagrzanych kabinach sterowniczych.
  • Upadki z poziomu wyższego na niższy – możliwość upadków podczas wchodzenia lub schodzenia do kabin sterowniczych, podczas prac na wysokości podczas obsługi maszyn i urządzeń.
  • Dźwiganie ciężarów – możliwość przeciążeń układu kostno-mięśniowego podczas przenoszenia lub podnoszenia elementów maszyn, ładunków lub innych.
  • Oświetlenie – praca jest uciążliwa zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok oraz w miejscach słabo oświetlonych, może to przyczynić się do szybkiego zmęczenia oczu, co w konsekwencji obniża wydajność pracownika.
  • Hałas – możliwość uszczerbku słuchu przy pracy w warunkach przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.
  • Wibracje – możliwość przeciążeń układu kostno-mięśniowego podczas obsługi maszyn (np. zagęszczarki).
  • Prąd elektryczny – możliwość porażenia prądem elektrycznym podczas urządzeń elektrycznych o uszkodzonych obudowach lub przewodach zasilających.
  •  Pył, kurz – występujący podczas pracy, może przyczynić się do powstania alergii lub astmy, czynnik ten utrudnia oddychanie i powoduje łzawienie oczu.
  • Substancje chemiczne – możliwość wystąpienia alergii lub zatruć podczas kontaktu ze środkami wykorzystywanymi np. do prac konserwacyjnych maszyn i urządzeń.
zagrożenia w zawodzie